top of page

Orbans 'Ermächtigungsgesetz': politieke seppuku van een parlement

De Hongaarse regering misbruikt de Corona-crisis om de democratie buiten spel te zetten zoals de Nazi's - 87 jaar geleden - op 24 maart 1933 ook deden. De Hongaarse versie van het Ermächtigungsgesetz dat door het kabinet van Orban is voorgelegd aan het Hongaarse parlement, kan niet zonder reactie van de EU blijven. Wordt de artikel 7 procedure van het EU-verdrag nu eindelijk met kracht tegen Hongarije doorgezet?


Het is onbestaanbaar dat de democratische rechten van mede-Unieburgers in Hongarije zo met voeten worden getreden door politici van de rechtsconservatieve partij Fidesz, die wel alle vruchten van de EU willen plukken, maar niet bereid zijn bij te dragen aan het in leven houden van het EU-verdrag.


De kernwaarde van een democratie is niet dat de meerderheid beslist maar dat een meerderheid tijdelijk bestaat en ondemocratisch handelt als ze wetgeving tot stand brengt die onomkeerbaar is en geen rekening houdt met de voorlopige minderheid. Als leden van het parlement het instituut zelf buiten spel dreigen te zetten, dan zou een mechanisme in werking moeten treden waardoor direct verkiezingen worden uitgeschreven.


Voormalig minister Donner gaf in 2011 nogmaals blijk van zijn zeer rekkelijke opvattingen over democratie door zelfs te legitimeren dat in Nederland de Sharia ingevoerd zou kunnen worden als een meerderheid van de bevolking dat zou wensen. Ook in ons land is het in theorie mogelijk dat door gebruik te maken van democratische instituties diezelfde democratie en de verworvenheden van onze rechtstaat buiten werking worden gesteld. Het zou dan ook goed zijn als er meer werk zou worden gemaakt van het borgen van onze vrijheden door ons huidige parlement, want als iets het politiek-maatschappelijke klimaat van de laatste decennia duidelijk maakt, dan is het dat zelfs het onvoorstelbare mogelijk is. Voor Nederland lijken de Hoge Raad en/of de Raad van State bij uitstek geschikt om verplichte verkiezingen in geval van een seppuku plegend parlement te entameren.


In een presidentieel systeem, zoals in Hongarije, zou deze bevoegdheid ook aan een president kunnen toevallen; helaas kent Hongarije een dergelijk verplicht mechanisme niet, maar president Janos Ader zou op basis van artikel 9 van de Hongaarse Grondwet wel degelijk verkiezingen kunnen uitschrijven, maar of hij van deze bevoegdheid gebruik zal maken, gelet op zijn politieke achtergrond als Fidesz-lid, is zeer de vraag.

 

50 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page