top of page

We leven vandaag de geschiedenis van morgen. Alle gebeurtenissen - of het daarbij nu gaat om ons persoonlijke wel en wee of om affaires op het wereldtoneel - vinden hun oorsprong in het verleden. Om zicht te krijgen op wat ons te wachten staat in de toekomst, is het dus behulpzaam om daarvoor oog te hebben. Die verbinding tussen verleden, heden en toekomst wordt gezocht en tot uiting gebracht in de artikelen en bijdragen op deze site en elders. Daarbij is de insteek om constructief kritisch te zijn met als doel aanzetten tot reflectie en het verkrijgen van inzichten die onvoldoende aandacht krijgen in de media.

Evenals Louis Sandret in zijn biografie Philibert van Châlon, prins van Oranje verwijs ik bij voorbaat naar de woorden van Tacitus in Het leven van Agricola: 'Professione pietatis, aut laudatus ero, aut excusatus'.

Peter Frissen

Publicist | Uitgever

PMJJFrissen in Thorn.png
bottom of page